top of page
veerle_edited_edited.png

Wie zijn de mensen in de geboortezorg van Nederland?

Hun levensverhalen geven inzicht in hoe zij tot de keuze van hun vak zijn gekomen en welke ervaringen zij hebben opgedaan in de uitoefening ervan en welke betekenis dat heeft voor Nederland.

HET IDEE

Veilig thuis bevallen is alleen mogelijk dankzij de vele verloskundigen en kraamverzorgenden in Nederland, de opleidingen die internationaal bekend staan en de inbedding van hun werk in het Nederlandse geboortezorgsysteem. Ambulancepersoneel, ziekenhuisverloskundigen en gynaecologen spelen daarnaast een belangrijke rol bij de veiligheid van de thuisbevalling. 

 

De levensverhalen van deskundigen die werkzaam zijn in het domein van de thuisbevalling bieden een verdiepend inzicht in deze bijzondere Nederlandse traditie en diens geschiedenis. Dit kan wellicht bijdragen aan de samenwerking binnen de verschillende disciplines binnen de geboortezorg. Voor studenten in opleiding voor verloskunde, kraamzorg,  geneeskunde (o.a. co-assistenten gynaecologie) en obstetrie kunnen de films een verdiepende aanvulling zijn op hun studie. Het bereidt hen voor op de realiteit van de praktijk waarin zij prachtige momenten meemaken maar ook moeten leren om met tegenslag om te gaan.

DE MAKERS

IMG_6092_edited.jpg

Jet Homoet

filmmaker

Ane C. Ose

filmmaker

Wij, filmmakers Jet Homoet en Ane C. Ose van Vertelburo, hebben dit project geïnitieerd, zetten het op en voeren het uit i.s.m. erfgoedorganisatie Atria - kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis en de volgende partijen:

 

KNOV, NBvK, KCKZ, EVAA, Bureau Clara Wichmann, ICM, de Geboortebeweging en de Academies van Amsterdam-Groningen en 

Rotterdam-Maastricht. Met de NVOG zijn wij nog in gesprek.

Deze partners ondersteunen het project, delen hun netwerk, dragen naar vermogen financieel bij en bieden een platform voor de films en podcastserie. 

 

Voor een aantal van onze partners (verenigingen van beroepsgroepen) betekent bijdragen aan ‘De Thuisbevalling’ dat zij met het publiceren van de films op hun website tegemoet komen aan de door hen onderschreven borgingsacties bij Immaterieel Erfgoed Nederland, o.a. door zwangeren te informeren over veiligheid thuisbevalling, voorlichting te geven aan eigen beroepsgroepen en opleidingen, informatie te verstrekken via sociale media en kraamzorg aantrekkelijker te maken voor de nieuwe generatie geboortezorg professionals.

LOGO-RGB-PIJL-ROOD-QL-STAAND.jpg
knov_logo.png
kckz.jpg
geboorte-beweging.png
AVAG.png
rotterdam.png
bottom of page